Wybór placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) do współpracy w ramach realizacji projektu pt. „Profilaktyka przede wszystkim-wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów u osób w wieku aktywności zawodowej w woj. lubelskim, świętokrzyskim, podk

zakończony, rozstrzygnięcie:

Organizator: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
16.01.2022 // bip.spsk4.lublin.pl/bip